Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái thẻ” – Ciaran Carson

Ciaran Carson.jpg

Ciaran Carson (1948–2019) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông được trao giải Alice Hunt Bartlett năm 1987, giải T. S. Eliot năm 1993, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2003, và giải dịch thuật Oxford-Weidenfeld cho bản dịch Inferno của Dante năm 2003. Ông là giám đốc sáng lập Trung tâm Seamus Heaney về Thơ tại Queen’s University Belfast cho đến khi nghỉ hưu năm 2015.

Cái thẻ

quanh cổ tay
mang một con số

tên bạn
và ngày sinh

rồi hai tuần sau
mười hai cân sụt

cái ngày bạn
về nhà nó

tuột ra
mà không cần cắt

Ciaran Carson, “The Tag,” The New Yorker (February 15, 2010 Issue).

Copyright © 2010 by Ciaran Carson | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 25, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: