Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nga” – Ciaran Carson

Ciaran Carson.jpg

Ciaran Carson (1948–2019) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông được trao giải Alice Hunt Bartlett năm 1987, giải T. S. Eliot năm 1993, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2003, và giải dịch thuật Oxford-Weidenfeld cho bản dịch Inferno của Dante năm 2003. Ông là giám đốc sáng lập Trung tâm Seamus Heaney về Thơ tại Queen’s University Belfast cho đến khi nghỉ hưu năm 2015.

Nga

Sau Isaac Babel

con dao sáng
loáng

khi mụ rạch

bộ lòng
rơi vào trong

một cái xô kẽm

thêm rượu
binh lính gào

mụn cóc bùng
trên mặt

của đám phục vụ

Ciaran Carson, “Russia,” Breaking News (Gallery Press, 2003). This poem was first published in The New Yorker (December 2, 2002 Issue).

Copyright © 2002 by Ciaran Carson | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 17, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: