Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Claudia Rankine

“Công dân [Cách đây không lâu]” – Claudia Rankine

Claudia Rankine sinh năm 1963 ở Jamaica. Bà là tác giả của năm tập thơ, gần đây nhất là Citizen: An American Lyric (2014), tác phẩm đoạt giải thơ của … Continue reading

June 27, 2020 · Leave a comment

“Đừng để tôi cô đơn [Mahalia Jackson là một thiên tài]” – Claudia Rankine

Claudia Rankine sinh năm 1963 ở Jamaica. Bà là tác giả của năm tập thơ, gần đây nhất là Citizen: An American Lyric (2014), tác phẩm đoạt giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

June 24, 2020 · Leave a comment

“Đừng để tôi cô đơn [Có một thời]” – Claudia Rankine

Claudia Rankine sinh năm 1963 ở Jamaica. Bà là tác giả của năm tập thơ, gần đây nhất là Citizen: An American Lyric (2014), tác phẩm đoạt giải thơ của … Continue reading

June 15, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.