Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ theo phong cách của C. P. Cavafy” – David Lehman

David Lehman (1948–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Bên cạnh series The Best American Poetry nổi tiếng mà ông khởi xướng từ năm 1988, … Continue reading

July 26, 2018 · Leave a comment

“Khi một người đàn bà yêu một người đàn ông” – David Lehman

David Lehman (1948–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Bên cạnh series The Best American Poetry nổi tiếng mà ông khởi xướng từ năm 1988, … Continue reading

February 3, 2018 · 2 Comments

“It Could Happen to You” – David Lehman

David Lehman (1948–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Bên cạnh series The Best American Poetry nổi tiếng mà ông khởi xướng từ năm 1988, … Continue reading

November 29, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.