Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: David Wagoner

“Đi theo một con suối” – David Wagoner

David Wagoner (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 1991. Đi theo một con suối Đừng làm thế, sách hướng dẫn nói, nếu … Continue reading

September 24, 2017 · Leave a comment

“Cái tên” – David Wagoner

David Wagoner (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 1991. Cái tên Khi một người đàn ông hay đàn bà chết đi, cái … Continue reading

August 19, 2017 · Leave a comment

“Lạc” – David Wagoner

David Wagoner (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 1991. Lạc Đứng yên. Cây phía trước và bụi bên cạnh bạn Không lạc. … Continue reading

August 3, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.