Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lạc” – David Wagoner

Beech trees.jpg

Beech trees in Mallard Wood, New Forest | Photo © Jim Champion

David Wagoner (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 1991.

Lạc

Đứng yên. Cây phía trước và bụi bên cạnh bạn
Không lạc. Bạn ở nơi đâu cũng gọi là Đây,
Và bạn phải xem nó như một người lạ quyền lực,
Phải xin phép để biết đến nó và được biết đến.
Rừng thở. Hãy lắng nghe. Nó trả lời,
Tôi đã tạo ra nơi này xung quanh bạn.
Nếu bạn bỏ đi, có thể bạn sẽ trở lại, nói Đây.
Không có hai cây nào giống nhau với Quạ.
Không có hai cành nào giống nhau với Hồng tước.
Nếu không hiểu điều mà cái cây hay bụi cây làm,
Bạn chắc chắn đã lạc. Đứng yên. Rừng biết
Bạn ở đâu. Bạn phải để cho nó tìm bạn.

David Wagoner, “Lost,” Collected Poems: 1956–1976 (Indiana University Press, 1976).

Copyright © by David Wagoner | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 3, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: