Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Dorothea Tanning

“Tốt nghiệp” – Dorothea Tanning

Dorothea Tanning (1910–2012) là một họa sĩ Siêu thực, nhà điêu khắc, và nhà thơ người Mỹ. Bà làm thơ muộn, xuất bản hai tập thơ khi bà đã 94 … Continue reading

April 5, 2019 · Leave a comment

“Những điểm đến” – Dorothea Tanning

Dorothea Tanning (1910–2012) là một họa sĩ Siêu thực, nhà điêu khắc, và nhà thơ người Mỹ. Bà làm thơ muộn, xuất bản hai tập thơ khi bà đã 94 … Continue reading

August 16, 2018 · Leave a comment

“Đừng bận tâm” – Dorothea Tanning

Dorothea Tanning (1910–2012) là một họa sĩ Siêu thực, nhà điêu khắc, và nhà thơ người Mỹ. Bà làm thơ muộn, xuất bản hai tập thơ khi bà đã 94 … Continue reading

August 15, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.