Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Edna St. Vincent Millay

“Đừng bao giờ để quả hái từ cành” – Edna St. Vincent Millay

Edna St. Vincent Millay (1892–1950) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1923 và Huân chương Robert Frost năm 1943. … Continue reading

February 22, 2020 · Leave a comment

“[Đôi môi nào tôi đã hôn]” – Edna St. Vincent Millay

Edna St. Vincent Millay (1892–1950) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1923 và Huân chương Robert Frost năm 1943. … Continue reading

August 8, 2019 · Leave a comment

“Mùa xuân” – Edna St. Vincent Millay

Edna St. Vincent Millay (1892–1950) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1923 và Huân chương Robert Frost năm 1943. … Continue reading

April 3, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.