Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đừng bao giờ để quả hái từ cành” – Edna St. Vincent Millay

Edna St. Vincent Millay

Edna St. Vincent Millay (1892–1950) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1923 và Huân chương Robert Frost năm 1943.

Đừng bao giờ để quả hái từ cành

Đừng bao giờ, đừng bao giờ để quả hái từ cành
Và đóng vào thùng.
Kẻ nào ăn vì lòng yêu mến sẽ phải ăn nơi nó treo mình.
Dẫu cành cây uốn cong như sậy,
Dẫu quả chín rơi vãi đầy trên cỏ hay nhăn nhúm trên cây,
Kẻ nào ăn vì lòng yêu mến sẽ được mang theo mình
Chỉ những gì bụng anh có thể chứa,
Không gì trong tạp dề,
Không gì trong túi.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ để quả với từ cành
Và thu hoạch vào thùng.
Mùa đông của tình yêu là một hầm chứa đầy vò rỗng,
Trong một vườn cây mềm quả thối.

Edna St. Vincent Millay, “Never May the Fruit Be Plucked,” The Harp-Weaver and Other Poems (Harper, 1923). This poem was first published in the Harper’s Magazine (April 1923 Issue).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 22, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: