Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Bản Director’s Cut” – Etgar Keret

Etgar Keret sinh năm 1967 ở Ramat Gan, Israel. Là người viết truyện ngắn, tác giả truyện tranh và nhà biên kịch, anh đã trở thành nhà văn tiếng Hebrew … Continue reading

July 9, 2020 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Tận thế ăn ô liu” – Etgar Keret

Etgar Keret sinh năm 1967 ở Ramat Gan, Israel. Là người viết truyện ngắn, tác giả truyện tranh và nhà biên kịch, anh đã trở thành nhà văn tiếng Hebrew … Continue reading

April 25, 2020 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Đến tận mặt trăng rồi về” – Etgar Keret

Etgar Keret sinh năm 1967 ở Ramat Gan, Israel. Là người viết truyện ngắn, tác giả truyện tranh và nhà biên kịch, anh đã trở thành nhà văn tiếng Hebrew … Continue reading

September 29, 2016 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Cơn hen” – Etgar Keret

Etgar Keret sinh năm 1967 ở Ramat Gan, Israel. Là người viết truyện ngắn, tác giả truyện tranh và nhà biên kịch, anh đã trở thành nhà văn tiếng Hebrew … Continue reading

June 6, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.