Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Cơn hen” – Etgar Keret

Etgar Keret.jpg

Etgar Keret (1967–) là nhà văn viết truyện ngắn và kịch bản người Israel-Ba Lan. Truyện ngắn “Asthma Attack” được in trong Keret, The Girl on the Fridge, trans. Miriam Shlesinger and Sondra Silverston (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2008), p. 3.

Cơn hen

Khi lên cơn hen, ta không thể thở. Khi không thể thở, ta gần như không thể nói. Để nói một câu tất cả những gì ta có là chỗ không khí trong phổi. Chỗ ấy không nhiều. Ba đến sáu từ, cùng lắm. Ta học được giá trị của từ ngữ. Ta lục lọi mớ bòng bong trong đầu. Chọn những từ quan trọng nhất—những từ cũng thật đắt giá. Cứ để những người khỏe mạnh thốt ra bất cứ điều gì hiện ra trong đầu, như cách ta quẳng túi rác. Khi một người hen nói “Anh yêu em,” và khi một người hen nói, “Anh yêu em điên cuồng,” có một sự khác biệt. Khác biệt của một từ. Một từ là rất nhiều. Có thể là dừng lại, hoặc ống thở. Thậm chí là cứu thương. ♦

© 1992, 1994 Etgar Keret | Bản dịch © 2016 Nguyễn Huy Hoàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 6, 2016 by in Truyện and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: