Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Hai-Dang Phan

“Lược sử sự tái hiện” – Hai-Dang Phan

Hai-Dang Phan sinh năm 1980 ở Việt Nam và lớn lên ở Wisconsin. Tập thơ đầu của anh, Reenactments, sẽ được xuất bản vào tháng 2 năm 2019. Anh dạy văn … Continue reading

October 24, 2018 · Leave a comment

“Ưng biển” – Hai-Dang Phan

Hai-Dang Phan sinh năm 1980 ở Việt Nam và lớn lên ở Wisconsin. Tập thơ đầu của anh, Reenactments, sẽ được xuất bản vào tháng 2 năm 2019. Anh dạy … Continue reading

October 8, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.