Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuốn Norton Introduction to Literature, ấn bản thứ ba (1981) của ba tôi” – Hai-Dang Phan

Hai-Dang Phan sinh năm 1980 ở Kon Tum và theo gia đình tị nạn sang Mỹ từ năm hai tuổi. Anh lớn lên ở Wisconsin và hoàn thành chương trình … Continue reading

May 27, 2020 · Leave a comment

“Lược sử sự tái hiện” – Hai-Dang Phan

Hai-Dang Phan sinh năm 1980 ở Kon Tum và theo gia đình tị nạn sang Mỹ từ năm hai tuổi. Anh lớn lên ở Wisconsin và hoàn thành chương trình … Continue reading

October 24, 2018 · Leave a comment

“Ưng biển” – Hai-Dang Phan

Hai-Dang Phan sinh năm 1980 ở Kon Tum và theo gia đình tị nạn sang Mỹ từ năm hai tuổi. Anh lớn lên ở Wisconsin và hoàn thành chương trình … Continue reading

October 8, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.