Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jaime Sabines

“Tôi hy vọng sẽ chữa cho tôi khỏi em” – Jaime Sabines

Jaime Sabines (1926–1999) là nhà thơ người Mexico. Ông được trao giải Xavier Villaurrutia năm 1973 và giải Ngôn ngữ và Văn chương Quốc gia của nhà nước Mexico năm … Continue reading

March 25, 2020 · Leave a comment

“Những người tình” – Jaime Sabines

Jaime Sabines (1926–1999) là nhà thơ người Mexico. Ông được trao giải Xavier Villaurrutia năm 1973 và giải Ngôn ngữ và Văn chương Quốc gia của nhà nước Mexico năm … Continue reading

December 16, 2019 · Leave a comment

“Em có cái tôi tìm” – Jaime Sabines

Jaime Sabines (1926–1999) là nhà thơ người Mexico. Ông được trao giải Xavier Villaurrutia năm 1973 và giải Ngôn ngữ và Văn chương Quốc gia của nhà nước Mexico năm … Continue reading

October 8, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.