Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Em có cái tôi tìm” – Jaime Sabines


Jaime Sabines.jpeg

Jaime Sabines (1926–1999) là nhà thơ người Mexico. Ông được trao giải Xavier Villaurrutia năm 1973, và giải Ngôn ngữ và Văn chương Quốc gia của nhà nước Mexico năm 1983.

Em có cái tôi tìm

Em có cái tôi tìm, cái tôi muốn, cái tôi yêu,
em có.
Nắm đấm của tim tôi đang đập, đang gọi.
Tôi cảm ơn những câu chuyện vì em,
tôi biết ơn mẹ em và cha em,
và cái chết vốn chưa nhìn thấy em.
Tôi cảm ơn bầu không khí vì em.
Em mảnh mai như lúa mì,
mong manh như đường nét của cơ thể em.
Chưa bao giờ tôi yêu một người đàn bà mảnh mai
nhưng em đã làm đôi tay tôi phải lòng,
buộc ước muốn của tôi,
bắt lấy đôi mắt tôi như hai con cá.
Bởi vậy tôi đứng trước cửa nhà em, và đợi.

Jaime Sabines, “Tú tienes lo que busco,” Diario semanario y poemas en prosa (1961).

Copyright © 1961 by Jaime Sabines | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 8, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: