Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Em có cái tôi tìm” – Jaime Sabines

Jaime Sabines.jpeg

Jaime Sabines (1926–1999) là nhà thơ người Mexico. Ông được trao giải Xavier Villaurrutia năm 1973 và giải Ngôn ngữ và Văn chương Quốc gia của nhà nước Mexico năm 1983.

Em có cái tôi tìm

Em có cái tôi tìm, cái tôi muốn, cái tôi yêu,
em có.
Nắm đấm của trái tim tôi đang đập, đang gọi.
Tôi cảm ơn những câu chuyện vì em,
tôi biết ơn mẹ em và cha em,
và cái chết thứ chưa nhìn thấy em.
Tôi cảm ơn không khí.
Em mảnh mai như bông lúa mì,
mong manh như đường nét mình em.
Chưa bao giờ tôi yêu một người đàn bà mảnh mai
nhưng em đã làm đôi tay tôi phải lòng,
buộc ước muốn của tôi,
bắt lấy đôi mắt tôi như hai con cá.
Bởi vậy mà tôi đứng trước cửa nhà em, tôi đợi.

Jaime Sabines, “Tú tienes lo que busco,” Diario semanario y poemas en prosa (Universidad Veracruzana, 1961).

Copyright © 1961 by Jaime Sabines | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 8, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: