Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trong Shakespeare” – James Richardson

James Richardson (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Jackson năm 2011 và giải Alice Fay di Castagnola năm 2015. Ông hiện là giáo sư môn … Continue reading

August 15, 2020 · Leave a comment

“Khi lá đã vàng, hoặc không, hoặc vài còn vương…” – James Richardson

James Richardson (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Jackson năm 2011 và giải Alice Fay di Castagnola năm 2015. Ông hiện là giáo sư môn … Continue reading

November 30, 2019 · Leave a comment

“Tiểu luận về gỗ” – James Richardson

James Richardson (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Jackson năm 2011 và giải Alice Fay di Castagnola năm 2015. Ông hiện là giáo sư môn … Continue reading

December 8, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.