Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khi lá đã vàng, hoặc không, hoặc vài còn vương…” – James Richardson

james richardson.JPG

James Richardson (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Jackson năm 2011 và giải Alice Fay di Castagnola năm 2015. Ông hiện là giáo sư môn sáng tác văn chương tại Trung tâm Lewis về Nghệ thuật tại Đại học Princeton, nơi ông bắt đầu giảng dạy từ năm 1980.

Khi lá đã vàng, hoặc không, hoặc vài còn vương…

Nếu đời là một năm, thì đây
là tháng Mười một, đúng cái ngày
mà tôi đang nghĩ trời sẽ không lạnh
thì nó lạnh; nếu đời là một ngày,
thì đây là lúc trời tối, đã hẳn
nhưng chưa đủ sâu để ngủ;
nếu đời là một giờ, thì tôi đã gần cái kết
của một câu chuyện tôi có thể có
hoặc có thể không đọc xong trong
một giờ. Nhưng đời là một phút,
và đột nhiên nhìn lên
từ trang giấy, ai có thể biết
nó là ở giữa hay cuối
hay đầu của một phút?

James Richardson, “When yellow leaves, or none, or few do hang…,” For Now (Copper Canyon Press, 2020). This poem was first published in The Harvard Review (November 18, 2019).

Copyright © 2019 by James Richardson | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 30, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: