Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đời tốt đẹp” – Mark Strand

Singing Butler.jpg

The Singing Butler, 1992 by Jack Vettriano

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Đời tốt đẹp

Mi đứng ở cửa sổ.
Có đám mây thủy tinh dưới hình một trái tim.
Có thở dài của gió giống như những hang động trong lời nói của mi.
Mi là bóng ma trong cái cây ngoài kia.

Con phố vắng lặng.
Thời tiết, như ngày mai, như cuộc đời của mi,
một phần ở đây, một phần ở trên không.
Chẳng có gì mi có thể làm.

Đời tốt đẹp nó không báo trước.
Nó chống chọi với những khí hậu của tuyệt vọng
và xuất hiện, đi bộ, không ai nhận ra, đem đến không gì,
và mi ở đó.

Mark Strand, “The Good Life,” Darker (Atheneum, 1970). This poem was first published in The New Yorker (May 9, 1970 Issue).

Copyright © 1970 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 30, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: