Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jean Follain

“Nhạc của thiên thể” – Jean Follain

Jean Follain (1903–1971) là nhà thơ người Pháp. Nhạc của thiên thể tặng Fernard Marc Anh đang đi trên con đường băng giá trong túi anh leng keng những chiếc … Continue reading

July 2, 2019 · Leave a comment

“Tận cùng thế giới” – Jean Follain

Jean Follain (1903–1971) là nhà thơ người Pháp. Tận cùng thế giới Ở tận cùng thế giới trên mảnh đất điêu tàn một người nói về hoa trang trí trên … Continue reading

June 17, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.