Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trường học và tự nhiên” – Jean Follain

Jean Follain (1903–1971) là nhà thơ người Pháp. Trường học và tự nhiên Nguyên vẹn trên bảng trong lớp học của một ngôi làng một vòng tròn được vẽ và … Continue reading

June 25, 2020 · Leave a comment

“Nhạc thiên thể” – Jean Follain

Jean Follain (1903–1971) là nhà thơ người Pháp. Nhạc thiên thể tặng Fernard Marc Anh đang đi trên con đường băng giá trong túi leng keng những chiếc chìa khóa … Continue reading

July 2, 2019 · Leave a comment

“Tận cùng thế giới” – Jean Follain

Jean Follain (1903–1971) là nhà thơ người Pháp. Tận cùng thế giới Ở tận cùng thế giới trên mảnh đất điêu tàn một người nói về hoa trang trí trên … Continue reading

June 17, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.