Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tận cùng thế giới” – Jean Follain

Jean Follain.jpg

Jean Follain (1903–1971) là nhà thơ người Pháp.

Tận cùng thế giới

Ở tận cùng thế giới
trên mảnh đất điêu tàn
một người nói về hoa trang trí
trên đồ gốm Argonne
trong chất nhuộm đỏ trộn
lẫn đồng vàng cũ Hà Lan
hòa trong nước cường toan.
Trời nhanh tối thế nhỉ
người còn lại trả lời
thời gian trôi mau lắm
ở xứ này hoang vu.

Jean Follain, “Bout de monde,” Appareil de la terre (Gallimard, 1964).

Copyright © 1964 by Jean Follain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 17, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: