Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giữa những hàng cây” – John Freeman

John Freeman (1974–) là nhà văn và nhà phê bình văn học người Mỹ. Anh biên tập tờ Freeman’s và là tác giả của, gần đây nhất, Wind, Trees (Copper Canyon Press 2022). Giữa … Continue reading

September 19, 2022 · Leave a comment

“Thư tình” – John Freeman

John Freeman (1974–) là nhà văn và nhà phê bình văn học người Mỹ. Anh biên tập tờ Freeman’s và là tác giả của, gần đây nhất, Wind, Trees (Copper … Continue reading

April 19, 2020 · Leave a comment

“Chiếu cố” – John Freeman

John Freeman (1974–) là nhà văn và nhà phê bình văn học người Mỹ. Anh biên tập tờ Freeman’s và là tác giả của, gần đây nhất, Wind, Trees (Copper Canyon Press 2022). Chiếu … Continue reading

May 17, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.