Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: John Freeman

“Thư tình” – John Freeman

John Freeman (1974–) là nhà văn và nhà phê bình văn học người Mỹ. Anh là tổng biên tập tạp chí Granta từ năm 2009 đến năm 2013 và là … Continue reading

April 19, 2020 · Leave a comment

“Chiếu cố” – John Freeman

John Freeman (1974–) là nhà văn và nhà phê bình văn học người Mỹ. Anh là tổng biên tập tạp chí Granta từ năm 2009 đến năm 2013 và là biên … Continue reading

May 17, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.