Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giữa những hàng cây” – John Freeman

John Freeman (1974–) là nhà văn và nhà phê bình văn học người Mỹ. Anh biên tập tờ Freeman’s và là tác giả của, gần đây nhất, Wind, Trees (Copper Canyon Press 2022).

Giữa những hàng cây

Mỗi sáng trên con đường công cộng, Martha dừng
dưới những cây thông, bàn chân trên những lá kim khô,
phần của cuộc đi dạo hằng ngày của chúng tôi nơi

nó cho tôi hôn cái đầu giống Đức lặng yên
của nó. Một chặng đường dài từ những cuộc săn lợn rừng
và gà lôi nó được lai cho ở Sachsen những năm 1800.

Vân sam cũng là giống di cư. Hàng cây
được trồng để làm dịu gió trên cánh rừng
mới trống. Giờ chúng đứng

cách xa, những sự cấy ghép như mọi linh hồn
quay mặt vào nhau, trong khi chúng tôi đi
qua, một cơn gió nhẹ nhàng hơn.

John Freeman, “Among the Trees,” Wind, Trees (Copper Canyon Press 2022). This poem was first published in The New Yorker (September 26, 2022 Issue).

Copyright © 2022 by John Freeman | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 19, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: