Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những biển khơi” – Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez (1881–1958) là nhà thơ người Tây Ban Nha. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1956 cho các tác phẩm thơ trữ tình của mình. Những … Continue reading

April 25, 2022 · Leave a comment

“Con bướm của ánh sáng” – Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez (1881–1958) là nhà thơ người Tây Ban Nha. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1956 cho các tác phẩm thơ trữ tình của mình. Con … Continue reading

August 15, 2020 · Leave a comment

“Cô gái xanh” – Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez (1881–1958) là nhà thơ người Tây Ban Nha. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1956 cho các tác phẩm thơ trữ tình của mình. Cô … Continue reading

June 8, 2019 · Leave a comment

“Tôi ngắt cánh em” – Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez (1881–1958) là nhà thơ người Tây Ban Nha. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1956 cho các tác phẩm thơ trữ tình của mình. Tôi … Continue reading

November 26, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.