Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những biển khơi” – Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez (1881–1958) là nhà thơ người Tây Ban Nha. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1956 cho các tác phẩm thơ trữ tình của mình.

Những biển khơi

        Tôi cảm giác rằng con tàu của tôi
đã va phải, ở dưới sâu,
một cái gì đó lớn!
                                  Và chẳng có gì
xảy ra! Không gì… Sự tĩnh lặng… Những ngọn sóng…

        – Chẳng có gì xảy ra; hay mọi thứ đã xảy ra,
và chúng ta đứng, lặng yên, trong cuộc sống mới?

Juan Ramón Jiménez, “Mares,” Piedra y cielo (Imprenta de Fortanet, 1919).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 25, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: