Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ồ, gã khổng lồ thanh lịch” – Laura Kasischke

Laura Kasischke (1961–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia năm 2011 và là giáo sư … Continue reading

July 30, 2019 · Leave a comment

“Góc nhìn” – Laura Kasischke

Laura Kasischke (1961–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia năm 2011 và là giáo sư … Continue reading

September 6, 2018 · Leave a comment

“Khu phố của những góa phụ” – Laura Kasischke

Laura Kasischke (1961–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia năm 2011 và là giáo sư … Continue reading

April 25, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.