Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Linda Pastan

“Hãy nghĩ về khoảng cách giữa sao trời” – Linda Pastan

Linda Pastan (1932–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Maurice English năm 1989 và giải thơ Ruth Lilly năm 2003, và là Poet Laureate của tiểu bang Maryland … Continue reading

February 15, 2018 · Leave a comment

“Vụ trộm” – Linda Pastan

Linda Pastan (1932–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Maurice English năm 1989 và giải thơ Ruth Lilly năm 2003, và là Poet Laureate của tiểu bang Maryland … Continue reading

December 17, 2017 · Leave a comment

“Mất ngủ” – Linda Pastan

Linda Pastan (1932–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Maurice English năm 1989 và giải thơ Ruth Lilly năm 2003, và là Poet Laureate của tiểu bang Maryland … Continue reading

April 8, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.