Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hãy nghĩ về khoảng cách giữa sao trời” – Linda Pastan

night landscape.jpg

Linda Pastan (1932–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Maurice English năm 1989 và giải thơ Ruth Lilly năm 2003, và là Poet Laureate của tiểu bang Maryland nhiệm kỳ 1991–1995.

Hãy nghĩ về khoảng cách giữa sao trời

Hãy nghĩ về khoảng trắng
giữa các từ trên trang giấy, không chỉ
những mép lề bao quanh chúng.

Hay khoảng cách giữa các ý nghĩ:
những khoảnh khắc khi tâm trí tạo ra
chính những gì nó nghĩ

và cái miệng chờ
được lấp đầy bằng từ ngữ.
Hãy nghĩ về khoảng cách

giữa cặp tình nhân sau một trận cãi vã,
tấm chăn trắng một phép ẩn dụ lạnh
giữa hai người.

Giờ hình dung khoảng thời ngắn ngủi,
trước khi cái chết vào, mũ ngả:
những năm dần biến mất, ánh sáng tràn.

Linda Pastan, “Consider the Space Between Stars,” Insomnia: Poems (W. W. Norton & Company, 2015). This poem was first published in the Paris Review (No. 210, Fall 2014 Issue).

Copyright © 2014 by Linda Pastan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 15, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: