Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Để tả một bông hạnh đào” – Mahmoud Darwish

Mahmoud Darwish (1941–2008) là nhà thơ người Palestine. Để tả một bông hạnh đào Để tả một bông hạnh đào không bách khoa thưnào về hoa sẽ giúp, không từ … Continue reading

May 9, 2021 · Leave a comment

“Phần còn lại của một đời” – Mahmoud Darwish

Mahmoud Darwish (1941–2008) là nhà thơ người Palestine. Phần còn lại của một đời Nếu họ bảo tôi: Đến tối anh sẽ chết, thì anh sẽ làm gì cho tới … Continue reading

December 9, 2018 · 3 Comments

“Bản chất của bài thơ” – Mahmoud Darwish

Mahmoud Darwish (1941–2008) là nhà thơ người Palestine. Bản chất của bài thơ Cái thứ vắng mặt khỏi bài thơ—và tôi không biết nó là gì—là bí mật rực sáng … Continue reading

November 1, 2017 · Leave a comment

“Hai người lạ” – Mahmoud Darwish

Mahmoud Darwish (1941–2008) là nhà thơ người Palestine. Hai người lạ Hắn nhìn lên và thấy một vì sao đang nhìn hắn Hắn nhìn vào thung lũng và thấy mộ … Continue reading

October 24, 2017 · Leave a comment

“Ở nơi đây hành trình của đàn chim kết thúc” – Mahmoud Darwish

Mahmoud Darwish (1941–2008) là nhà thơ người Palestine. Ở nơi đây hành trình của đàn chim kết thúc Ở nơi đây hành trình của đàn chim kết thúc, hành trình … Continue reading

September 26, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.