Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Từng” – Mary Jo Bang

Mary Jo Bang (1946–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2007 và là giáo sư ngành … Continue reading

August 7, 2018 · Leave a comment

“Sự thu nhận” – Mary Jo Bang

Mary Jo Bang (1946–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2007 và là giáo sư ngành … Continue reading

April 11, 2018 · Leave a comment

“Cái đầu của một vũ công” – Mary Jo Bang

Mary Jo Bang (1946–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2007 và là giáo sư ngành … Continue reading

March 23, 2018 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.