Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Meghan O’Rourke

“Ô cửa sổ ở Arles” – Meghan O’Rourke

Meghan O’Rourke (1976–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô từng là biên tập viên văn chương của tạp chí The New Yorker và biên … Continue reading

July 22, 2019 · 2 Comments

“Bài thơ (vấn đề)” – Meghan O’Rourke

Meghan O’Rourke (1976–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô từng là biên tập viên văn chương của tạp chí The New Yorker và biên … Continue reading

June 29, 2017 · Leave a comment

“Navesink” – Meghan O’Rourke

Meghan O’Rourke (1976–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô từng là biên tập viên văn chương của tạp chí The New Yorker và biên tập … Continue reading

March 7, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.