Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ của nỗi tiếc nuối cho một người bạn cũ” – Meghan O’Rourke

Meghan O’Rourke (1976–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô từng là biên tập viên văn của tạp chí The New Yorker và biên tập … Continue reading

February 27, 2020 · Leave a comment

“Ô cửa sổ ở Arles” – Meghan O’Rourke

Meghan O’Rourke (1976–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô từng là biên tập viên văn của tạp chí The New Yorker và biên tập … Continue reading

July 22, 2019 · 2 Comments

“Bài thơ (vấn đề)” – Meghan O’Rourke

Meghan O’Rourke (1976–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô từng là biên tập viên văn của tạp chí The New Yorker và biên tập … Continue reading

June 29, 2017 · Leave a comment

“Navesink” – Meghan O’Rourke

Meghan O’Rourke (1976–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô từng là biên tập viên văn của tạp chí The New Yorker và biên tập viên … Continue reading

March 7, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.