Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ (vấn đề)” – Meghan O’Rourke

Meghan O’Rourke (1976–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô từng là biên tập viên văn của tạp chí The New Yorker và biên tập viên thơ của tạp chí The Paris Review.

Bài thơ (vấn đề)

Tôi cứ cố đặt nỗi đau vào một bài thơ,
nhưng mọi thứ tôi làm chỉ là ghi từ “nỗi đau”
vào sổ tay của mình, ghi đi ghi lại.

Meghan O’Rourke, “Poem (Problem),” Sun in Days: Poems (W. W. Norton & Company, 2017). This poem was first published in the Washington Square Review, Issue 37, Spring 2016.

Copyright © 2016 by Meghan O’Rourke | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 29, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: