Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cây cầu” – Oscar Milosz

Oscar Milosz (1877–1939) là nhà thơ người Litva. Ông viết bằng tiếng Pháp. Cây cầu Lá úa rơi trong không khí ngủ.Nhìn kìa, con yêu, mùa thu đã làm gì … Continue reading

October 1, 2022 · Leave a comment

“Mọi kẻ chết đều say” – Oscar Milosz

Oscar Milosz (1877–1939) là nhà thơ người Litva. Ông viết bằng tiếng Pháp. Mọi kẻ chết đều say Mọi kẻ chết thì đều say cơn mưa cũ, bẩn thỉuỞ nghĩa … Continue reading

September 13, 2022 · Leave a comment

“Bản giao hưởng tháng Mười một” – Oscar Milosz

Oscar Milosz (1877–1939) là nhà thơ người Litva. Ông viết bằng tiếng Pháp. Bản giao hưởng tháng Mười một Nó sẽ hệt như trong cuộc sống này. Cùng một căn … Continue reading

September 8, 2022 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.