Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Paul Auster

“Câu chuyện” – Paul Auster

Paul Auster (1947–) là nhà văn người Mỹ. Câu chuyện Bởi vì chuyện xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra, và bởi vì chuyện đã xảy ra lại xảy … Continue reading

February 20, 2017 · Leave a comment

“Những đêm trắng” – Paul Auster

Paul Auster (1947–) là nhà văn người Mỹ. Những đêm trắng Không ai đang ở đây, và cơ thể nói: bất cứ điều gì được nói cũng sẽ không được … Continue reading

January 24, 2017 · Leave a comment

“Dưới lòng đất” – Paul Auster

Paul Auster, “Underground,” in Collected Prose: Autobiographical Writings, True Stories, Critical Essays, Prefaces, and Collaborations with Artists (New York: Faber & Faber, 2011), pp. 784–85. Dưới lòng đất 11 tháng … Continue reading

June 19, 2016 · Leave a comment

Paul Auster: Tại sao tôi viết?

Paul Auster (1947–) là nhà văn người Mỹ. Tiểu luận “Why Write?” được đăng lần đầu trên tạp chí The New Yorker (December 25, 1995 Issue), và được in trong … Continue reading

June 11, 2016 · 3 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.