Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Câu chuyện” – Paul Auster

Paul Auster (1947–) là nhà văn người Mỹ. Câu chuyện Bởi chuyện xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra,và bởi chuyện đã xảy rasẽ lại xảy ra bất tận, … Continue reading

February 20, 2017 · Leave a comment

“Những đêm trắng” – Paul Auster

Paul Auster (1947–) là nhà văn người Mỹ. Những đêm trắng Không ai ở đây,và cơ thể nói: bất cứ điều gì được nóicũng sẽ không được nói. Nhưng không … Continue reading

January 24, 2017 · Leave a comment

“Dưới lòng đất” – Paul Auster

Paul Auster, “Underground,” Collected Prose: Autobiographical Writings, True Stories, Critical Essays, Prefaces, and Collaborations with Artists (New York: Faber & Faber, 2011), pp. 784–85. Dưới lòng đất Lên tàu điện … Continue reading

June 19, 2016 · Leave a comment

Paul Auster: Tại sao tôi viết?

Paul Auster (1947–) là nhà văn người Mỹ. Tiểu luận “Why Write?” được đăng lần đầu trên tạp chí The New Yorker (December 25, 1995 Issue) và được in trong … Continue reading

June 11, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.