Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Philip Larkin

“Những cái cây” – Philip Larkin

Philip Larkin sinh năm 1922 ở Radford, Coventry. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1945, theo sau là hai cuốn tiểu thuyết vào các năm 1946 và 1947. Các … Continue reading

August 11, 2019 · Leave a comment

“Nói chuyện trên giường” – Philip Larkin

Philip Larkin sinh năm 1922 ở Radford, Coventry. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1945, theo sau là hai cuốn tiểu thuyết vào các năm 1946 và 1947. Các … Continue reading

July 9, 2019 · Leave a comment

“Cái máy cắt cỏ” – Philip Larkin

Philip Larkin sinh năm 1922 ở Radford, Coventry. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1945, theo sau là hai cuốn tiểu thuyết vào các năm 1946 và 1947. Các … Continue reading

April 4, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.