Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái máy cắt cỏ” – Philip Larkin


Philip Larkin.jpg

Philip Larkin and friend in 1964 | Photo © The Estate of Philip Larkin

Philip Larkin (1922–1985) là nhà thơ người Anh.

Cái máy cắt cỏ

Cái máy cắt cỏ chết, hai lần; quỳ xuống, tôi thấy
Một con nhím mắc kẹt vào lưỡi dao,
Đã chết. Nó sống trong lùm cỏ cao.

Tôi từng thấy nó rồi, một lần còn cho ăn.
Giờ tôi đã hủy hoại của nó cái thế giới kín đáo
Mà không sao sửa được. Chôn cất chẳng ích gì:

Sáng hôm sau tôi dậy còn nó thì không.
Ngày đầu sau một cái chết, sự vắng mặt nào
Cũng luôn luôn giống nhau; hãy chu đáo

Với nhau, hãy tử tế
Trong khi còn có thể.

Philip Larkin, “The Mower,” Collected Poems (Farrar, Straus and Giroux, 2001).

Copyright © Estate of Philip Larkin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 4, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: