Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cho bây giờ” – Pierre Reverdy

Pierre Reverdy sinh năm 1889 ở Narbonne, miền Nam nước Pháp. Năm hai mươi mốt tuổi ông chuyển đến Paris và trở thành bạn thân với các nghệ sĩ và … Continue reading

October 26, 2020 · Leave a comment

“Ký ức ấy” – Pierre Reverdy

Pierre Reverdy sinh năm 1889 ở Narbonne, miền Nam nước Pháp. Năm hai mươi mốt tuổi ông chuyển đến Paris và trở thành bạn thân với các nghệ sĩ và … Continue reading

May 1, 2020 · Leave a comment

“Mặt sau” – Pierre Reverdy

Pierre Reverdy sinh năm 1889 ở Narbonne, miền Nam nước Pháp. Năm hai mươi mốt tuổi ông chuyển đến Paris và trở thành bạn thân với các nghệ sĩ và … Continue reading

June 10, 2019 · Leave a comment

“Vĩnh biệt” – Pierre Reverdy

Pierre Reverdy sinh năm 1889 ở Narbonne, miền Nam nước Pháp. Năm hai mươi mốt tuổi ông chuyển đến Paris và trở thành bạn thân với các nghệ sĩ và … Continue reading

May 31, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.