Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Truyền thống và tài năng cá nhân” – Rowan Ricardo Phillips

Rowan Ricardo Phillips (1974–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Anh được trao giải Whiting cho thơ và giải PEN/Joyce Osterweil cho thơ … Continue reading

June 5, 2020 · Leave a comment

“Hào quang” – Rowan Ricardo Phillips

Rowan Ricardo Phillips (1974–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Anh được trao giải Whiting cho thơ và giải PEN/Joyce Osterweil cho thơ … Continue reading

July 24, 2019 · Leave a comment

“Lịch sử” – Rowan Ricardo Phillips

Rowan Ricardo Phillips (1974–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Anh được trao giải Whiting cho thơ và giải PEN/Joyce Osterweil cho thơ … Continue reading

May 9, 2018 · Leave a comment

“Vàng óng” – Rowan Ricardo Phillips

Rowan Ricardo Phillips (1974–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Anh được trao giải Whiting cho thơ và giải PEN/Joyce Osterweil cho thơ … Continue reading

March 18, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.