Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đi tàu” – Ruth Stone

Ruth Stone (1915–2011) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1986, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1999, … Continue reading

August 19, 2019 · Leave a comment

“Một khoảnh khắc” – Ruth Stone

Ruth Stone (1915–2011) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1986, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1999, … Continue reading

October 15, 2018 · Leave a comment

“Cây sung” – Ruth Stone

Ruth Stone (1915–2011) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1986, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1999, … Continue reading

August 29, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.