Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Salman Rushdie: Sự thật, giả dối, và văn chương

Nguồn: Salman Rushdie, “Truth, Lies, and Literature,” The New Yorker, May 31, 2018. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng “Sao, người điên rồi? Người điên rồi sao?” Falstaff vặn hỏi Thân … Continue reading

June 3, 2018 · 1 Comment

Salman Rushdie về kiểm duyệt

Salman Rushdie (1947–) là nhà văn người Anh gốc Ấn. Ông được trao giải Man Booker năm 1981 cho cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình, Midnight’s Children. Tiểu luận dưới đây, … Continue reading

June 22, 2016 · Leave a comment

Salman Rushdie: Những ghi chép về viết và dân tộc

Salman Rushdie (1947–) là nhà văn người Anh gốc Ấn Độ. Tiểu luận “Notes on Writing and the Nation” được viết vào tháng 4 năm 1997 cho Index for Censorship, … Continue reading

June 15, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.