Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Strays” – Stuart Dybek

Stuart Dybek (1942–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting và giải O. Henry năm 1985, giải PEN/Malamud năm 1995 (cùng với cố nhà … Continue reading

June 1, 2016 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Flu” – Stuart Dybek

Stuart Dybek (1942–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting và giải O. Henry năm 1985, giải PEN/Malamud năm 1995 (cùng với cố nhà … Continue reading

March 4, 2016 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Ransom” – Stuart Dybek

Stuart Dybek (1942–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting và giải O. Henry năm 1985, giải PEN/Malamud năm 1995 (cùng với cố nhà … Continue reading

February 29, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.