Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cánh” – Susan Stewart

Susan Stewart (1952–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia … Continue reading

March 22, 2020 · Leave a comment

“Piranesi đã biết gì” – Susan Stewart

Susan Stewart (1952–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia … Continue reading

September 16, 2018 · Leave a comment

“Khúc điền viên đầu tiên” – Susan Stewart

Susan Stewart (1952–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia … Continue reading

December 23, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.