Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Viet Thanh Nguyen: Về người Việt và ngôn ngữ

Câu hỏi viết bằng ngôn ngữ nào chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Những từ đầu tiên mà tôi nói là tiếng Việt, nhưng việc đến Mỹ … Continue reading

August 9, 2017 · Leave a comment

Cuốn tiểu thuyết vĩ đại về Chiến tranh Việt Nam không được viết bởi người Mỹ

Nguồn: Viet Thanh Nguyen, “The Great Vietnam War Novel Was Not Written by an American,” The New York Times, 02/05/2017. Biên dịch: Phan Thiên Lý | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Năm … Continue reading

May 30, 2017 · Leave a comment

Kissinger: Góc nhìn từ Việt Nam

Viet Thanh Nguyen, “Kissinger: The View From Vietnam,” The Atlantic, November 27, 2016. Một trong những khoảnh khắc mang nhiều ý nghĩa quan trọng hơn của mùa chính trị này … Continue reading

November 29, 2016 · 1 Comment

Viet Thanh Nguyen’s Nothing Ever Dies: Lời nói đầu

Viet Thanh Nguyen, phó giáo sư ngành nghiên cứu Anh Mỹ và dân tộc học tại Đại học Nam California, là tác giả của Race and Resistance: Literature and Politics … Continue reading

June 2, 2016 · Leave a comment

Viet Thanh Nguyen: The Sympathizer và cuộc di tản khỏi Việt Nam

Viet Thanh Nguyen, phó giáo sư ngành nghiên cứu Anh Mỹ và dân tộc học tại Đại học Nam California, là tác giả của Race and Resistance: Literature and Politics … Continue reading

May 18, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.