Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trồng cây” – Wendell Berry

Wendell Berry (1934–) là nhà thơ, nhà văn, và nhà hoạt động môi trường người Mỹ. Ông được trao giải Poets’ Prize năm 2000, Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

June 22, 2017 · Leave a comment

“Họ ngồi bên nhau dưới hiên nhà” – Wendell Berry

Wendell Berry (1934–) là nhà thơ, nhà văn, và nhà hoạt động môi trường người Mỹ. Ông được trao giải Poets’ Prize năm 2000, Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

June 15, 2017 · Leave a comment

“Sự yên bình của những thứ hoang dã” – Wendell Berry

Wendell Berry (1934–) là nhà thơ, nhà văn, và nhà hoạt động môi trường người Mỹ. Ông được trao giải Poets’ Prize năm 2000, Huân chương Nhân văn Quốc gia … Continue reading

May 18, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.