Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hối tiếc về bất kỳ cái chết” – Jorge Luis Borges


borges.jpg

Jorge Luis Borges (1899–1986) là nhà văn và nhà thơ người Argentina.

Hối tiếc về bất kỳ cái chết

Chẳng có ký ức và hy vọng,
vô hạn, trừu tượng, gần như tương lai,
người chết chẳng phải một người nào chết: họ là cái chết.
Như vị Chúa của các nhà thần bí,
Người mà họ phủ nhận mọi điều nói về Người,
người chết xa lạ ở mọi nơi
chẳng là gì ngoài sự diệt vong và thiếu vắng của thế giới.
Chúng ta cướp khỏi họ mọi thứ,
chúng ta chẳng để lại một màu sắc hay một âm tiết:
đây là cái sân đôi mắt họ không còn chia sẻ,
kia là vỉa hè nơi hy vọng họ lẩn khuất,
Ngay cả những gì chúng ta nghĩ
có thể họ cũng đang nghĩ;
chúng ta chia phần như những tên trộm
của cải của đêm và ngày.

Jorge Luis Borges, “Remordimiento por cualquier muerte,” Fervor de Buenos Aires (Imprenta Serrantes, 1923).

Copyright © 1923 by Jorge Luis Borges | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 27, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: