Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tổ kiến” – Jane Hirshfield

ant nest.JPG

Jane Hirshfield (1953–) là tác giả của chín tập thơ, hai tập tiểu luận và một số tác phẩm dịch. Năm 2019 bà được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.

Tổ kiến

Về kích thước phù hợp,” tiểu luận ngắn của Haldane được đặt tên.

Một tổ kiến có thể được tìm thấy trên ngọn của một cây gỗ đỏ.

Không có con chim nào nhẹ hơn—
Không có con côn trùng nào nặng hơn—
Khối lượng tối thiểu cho một con cá voi, cho một ngôn ngữ, một chỏm băng.

Trong một căn phòng có kích thước con người,
có người đang dọn một cái bàn có kích thước con người với khăn ăn màu vàng,
có người đang gọi
các con cô đến từ một ngày mà mất mát còn mang kích cỡ của một đứa trẻ.

Jane Hirshfield, “Ants’ Nest,” Ledger (Knopf, 2020). This poem was first published in The New Yorker (January 1, 2018 Issue).

Copyright © 2018 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 25, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: