Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Từ bữa tiệc buồn dài” – Mark Strand

Weinverkostung.jpg

Weinverkostung by Johann Peter Hasenclever

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Từ bữa tiệc buồn dài

Có người đang nói
gì đó về những cái bóng phủ lên cánh đồng, về
cách mọi thứ trôi qua, làm sao người ta ngủ đến sáng
và buổi sáng trôi đi.

Có người đang nói
làm sao cơn gió lịm đi nhưng trở lại,
làm sao những vỏ sò là quan tài của gió
nhưng thời tiết tiếp tục.

Đó là một đêm dài
và có người nói gì đó về trăng rọi sắc trắng
lên cánh đồng lạnh, rằng chẳng còn gì phía trước
ngoài những thứ như xưa.

Có người nhắc đến
một thành phố mà cô ở trước cuộc chiến, một căn phòng với hai ngọn nến
trên một bức tường, có người đang nhảy, có người đang nhìn.
Chúng ta bắt đầu tin

đêm sẽ không kết thúc.
Có người đang nói nhạc đã tắt và không ai nhận ra.
Rồi có người nói gì đó về những hành tinh, về những vì sao,
chúng nhỏ như thế nào, và bao xa.

Mark Strand, “From the Long Sad Party,” The Late Hour (Atheneum, 1978).

Copyright © 1978 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 25, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: