Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hượm đã” – Rae Armantrout

Barnacles.jpg

Photo by Rhododendrites/Creative Commons

Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010.

Hượm đã

Thuần hóa như
một cái xe đẩy hàng trống
đậu trên một mỏm đá
trên một đường cao tốc.

*

Nhân tạo như
một con hà biển.

“Mục đích của hà biển là gì?”
người ta hỏi Internet.

Hà biển là loài ăn lọc.

Chúng là đồ trang trí bể cá.

Một mảng hà
trên nắp một bồn cầu—

cái cụm này
của những cái chúm giòn,

bám chặt vào
ý tưởng cũ của nó,

những miệng núi lửa sọc
màu lavender nhạt

cho một con
mắt không phải lắm.

Rae Armantrout, “Hang On,” The New Yorker (October 21, 2019 Issue).

Copyright © 2019 by Rae Armantrout | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 28, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: