Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự riêng tư” – Ada Limón

Ada Limón sinh năm 1976 ở Sonoma, California. Cô là tác giả của năm tập thơ, trong đó có The Carrying, tác phẩm đoạt giải thơ của Hiệp hội Nhà … Continue reading

March 15, 2021 · Leave a comment

“Người đàn bà ăn thịt người” – Ada Limón

Ada Limón sinh năm 1976 ở Sonoma, California. Cô là tác giả của năm tập thơ, trong đó có The Carrying, tác phẩm đoạt giải thơ của Hiệp hội Nhà … Continue reading

March 31, 2020 · Leave a comment

“Điều mà em chưa biết trước đây” – Ada Limón

Ada Limón sinh năm 1976 ở Sonoma, California. Cô là tác giả của năm tập thơ, trong đó có The Carrying, tác phẩm đoạt giải thơ của Hiệp hội Nhà phê … Continue reading

October 13, 2018 · Leave a comment

“Trên một mặt trăng hồng” – Ada Limón

Ada Limón sinh năm 1976 ở Sonoma, California. Cô là tác giả của năm tập thơ, trong đó có The Carrying, tác phẩm đoạt giải thơ của Hiệp hội Nhà phê … Continue reading

September 11, 2018 · Leave a comment

“Cầu vượt” – Ada Limón

Ada Limón sinh năm 1976 ở Sonoma, California. Cô là tác giả của năm tập thơ, trong đó có The Carrying, tác phẩm đoạt giải thơ của Hiệp hội Nhà phê … Continue reading

August 15, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.