Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Ada Limón

“Điều mà em chưa biết trước đây” – Ada Limón

Ada Limón (1976–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là tác giả của năm tập thơ, trong đó có Bright Dead Things, tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải … Continue reading

October 13, 2018 · Leave a comment

“Trên một mặt trăng hồng” – Ada Limón

Ada Limón (1976–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là tác giả của năm tập thơ, trong đó có Bright Dead Things, tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải … Continue reading

September 11, 2018 · Leave a comment

“Cầu vượt” – Ada Limón

Ada Limón (1976–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là tác giả của năm tập thơ, trong đó có Bright Dead Things, tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải … Continue reading

August 15, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.