Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trên một mặt trăng hồng” – Ada Limón

Ada Limon.jpg

Ada Limón, April 2018 | Photo by Becka Ranta

Ada Limón sinh năm 1976 ở Sonoma, California. Cô là tác giả của năm tập thơ, trong đó có The Carrying, tác phẩm đoạt giải thơ của Hiệp hội Nhà phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2018.

Trên một mặt trăng hồng

Tôi lấy cơn giận của mình ra
Và đặt bóng của nó

Lên hòn đá tôi đã lăn
Qua cái làm tôi vỡ vụn.

Tôi trồng ba hạt giống
Như một câu thần chú. Một

Cho cái sẽ mọc
Như không khí quanh ta,

Một cho cái sẽ
Ấp ủ và nuôi nấng,

Một cho cái sẽ
Bám lấy và nhắc nhở tôi—

Chúng ta là cỏ dại.

Ada Limón, “On a Pink Moon,” The Carrying (Milkweed Editions, 2018).

Copyright © 2018 by Ada Limón | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 11, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: