Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Adonis

“Ăn mừng cái chết” – Adonis

Adonis (1930–) là nhà thơ, dịch giả, và nhà phê bình văn học người Syria. Ông được trao giải Bjørnson năm 2007, giải Goethe năm 2011, và giải PEN/Nabokov năm … Continue reading

May 14, 2019 · Leave a comment

“Tôi nói với em” – Adonis

Adonis (1930–) là nhà thơ, dịch giả, và nhà phê bình văn học người Syria. Ông được trao giải Bjørnson năm 2007, giải Goethe năm 2011, và giải PEN/Nabokov năm … Continue reading

November 24, 2017 · Leave a comment

“Quê hương” – Adonis

Adonis (1930–) là nhà thơ, dịch giả, và nhà phê bình văn học người Syria. Ông được trao giải Bjørnson năm 2007, giải Goethe năm 2011, và giải PEN/Nabokov năm … Continue reading

August 21, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.