Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái ghế (một giấc mơ)” – Adonis

adonis

Photo by Fabrizio Costantini for The New York Times

Adonis (1930–) là nhà thơ, dịch giả, và nhà phê bình văn học người Syria. Ông được trao giải Bjørnson năm 2007, giải Goethe năm 2011, và giải PEN/Nabokov năm 2017.

Cái ghế (một giấc mơ)

Ta đã từng gào vào thành phố:
Vỏ trấu của thế giới,
ta đang nắm mi trong tay mình.
Ta đã từng thì thầm với con tàu,
bài ca ta trong ngọn lửa đỏ hồng:
ăn cả hoặc về không.

Còn các con, con cháu của ta, ta mệt rồi,
mệt với mình, mệt với những biển cả.
Mang cho ta cái ghế.

Adonis, “Chair (A Dream),” Mihyar of Damascus: His Songs, trans. Michael Beard and Adnan Haydar (BOA Editions, 2008). This poem also appeared in The New Yorker (May 12, 2008 Issue).

Copyright © 1961 by Adonis | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 2, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: